BPV-monitor: begeleiding door school gaat de goede kant op

09 juli 2024

Scholen overleggen vaker met leerbedrijven over de stages van hun studenten. Zo nam het percentage aan overleggen bij het begin van de stage toe van 33 naar 38 procent. Toch geeft nog steeds maar 55 procent van de studenten aan tevreden te zijn over de begeleiding bij de stage vanuit de opleiding.

Dat blijkt uit de nieuwe BPV-monitor van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zoals elk jaar geven zowel studenten als praktijkopleiders van de stagebedrijven hoge cijfers over de stage. Studenten geven net als in 2022 gemiddeld een 8,4 voor de stage. Bij bedrijven ligt dit cijfer op ongeveer 7,5. Overigens zijn deze cijfers gebaseerd op een beperkte respons. Van de meer dan 12.000 benaderde studenten reageerde minder dan een derde. Dit komt onder andere doordat studenten getrapt, via het leerbedrijf, worden benaderd. SBB wil volgend jaar de respons verhogen door studenten zoveel mogelijk rechtstreeks te benaderen.

Begeleiding
Van alle studenten geeft in 2023 ongeveer 55 procent aan tevreden te zijn over de begeleiding vanuit school. In 2022 lag dat cijfer iets lager (54 procent), maar in 2021 was het cijfer veel hoger (62 procent). Een duidelijk positieve trend is wel te zien bij de contactmomenten tussen school, stagiair en leerbedrijf. Volgens het Stagepact zouden er bij iedere stage drie contactmoment moeten zijn: bij het begin, halverwege en bij het einde van de stage. Het aantal begin- en eindgesprekken is duidelijk toegenomen, van 33 naar 38 procent. De doelen van het Stagepact zijn daarbij nog lang niet bereikt, maar de trend is hoopvol.

Praktijkopleiders
Dat de begeleiding vanuit school beter kan, wordt ook aangegeven door de praktijkopleiders van de leerbedrijven, Zo’n 26 procent van de praktijkopleiders vindt dat de begeleiding vanuit school beter kan. Studenten zijn daar minder kritisch over: zo’n 12 procent is niet tevreden over de begeleiding vanuit school. Overigens is ook de respons bij leerbedrijven niet hoog. Van de 220.000 benaderde praktijkopleiders heeft maar zo’n 15 procent de monitor volledig ingevuld. Deze lage respons kan invloed hebben op de scores.

Bron: MBO-today